sahypa_banner

Önümler

 • PBT boş turbany reňklemek üçin PBT ussat topary

  PBT boş turbany reňklemek üçin PBT ussat topary

  “PBT” esasy partiýasy “PBT” boş turbany reňklemekde ulanylýar, oňat ýaýramagy, birmeňzeş reňklenmegi, ýokary konsentrasiýasy, pes dozasy we göç edilmegine garşylyk bilen häsiýetlendirilýär we PBT önümleriniň mehaniki aýratynlyklaryna täsir etmeýär.Şeýle hem, arzan bahadan, ýönekeý gaýtadan işlemegiň, reňkini aňsatlyk bilen üýtgetmek, önümçilik wagtyny ulanmak we tygşytlamak ýaly artykmaçlyklary bar.

 • GL3019 ajaýyp öndürijilik bilen

  GL3019 ajaýyp öndürijilik bilen

  PBT optiki süýüm üçin ikinji derejeli örtük materiallarydyr, mehaniki / termiki / gidrolitiki / himiki garşylyk häsiýetlerinde ajaýyp öndürijilige eýe we mehaniki gaýtadan işlemek aňsat.

 • Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli GL3018LN

  Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli GL3018LN

  PBT optiki süýüm üçin ikinji derejeli örtük materiallarydyr, mehaniki / termiki / gidrolitiki / himiki garşylyk häsiýetlerinde ajaýyp öndürijilige eýe we mehaniki gaýtadan işlemek aňsat.

 • Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli GL3018

  Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli GL3018

  PBT optiki süýüm üçin ikinji derejeli örtük materiallarydyr, mehaniki / termiki / gidrolitiki / himiki garşylyk häsiýetlerinde ajaýyp öndürijilige eýe we mehaniki gaýtadan işlemek aňsat.

 • Optiki süýüm üçin ulanylýan TPEE3362

  Optiki süýüm üçin ulanylýan TPEE3362

  Termoplastiki poliester elastomer (TPEE) blok kopolimeriniň bir görnüşidir, ýokary eriş nokady we ýokary gatylygy we pes aýna geçiş temperaturasyna eýe bolan amorf polieter ýa-da poliester ýumşak segmenti bolan kristal poliester gaty segmentini öz içine alýar, ikä bölünýär faza gurluşy, gaty segment kristallaşmagy fiziki haç baglanyşygyna we önümiň ölçegini durnuklaşdyrmaga täsir edýär, ýumşak segment ýokary çydamlylygy bilen amorf polime täsir edýär.

 • Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli TPEE068D

  Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli TPEE068D

  Termoplastiki poliester elastomer (TPEE) blok kopolimeriniň bir görnüşidir, ýokary eriş nokady we ýokary gatylygy we amor polieter ýa-da pes aýna geçiş temperaturasyna eýe bolan poliester ýumşak segmenti bolan kristal poliester gaty segmentini öz içine alýar.