sahypa_banner

Gözleg we gözleg

Gözleg we gözleg

Alty sany esasy çig malyň amaly meýdanlary üçin, Sunwell çuňňur tehniki teoriýa we baý amaly tejribesi bolan tehniki we amaly hünärmenler toparyny döretdi.Müşderiniň isleglerine diňe bir doly we düýpli düşünmek bilen çäklenmän, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen önümleri hem ösdürip biler.
SINOWELL, Pekin himiýa tehnologiýasy uniwersiteti, Pekin tehnologiýa uniwersiteti, Şandong tehnologiýa uniwersiteti, Şandong uniwersiteti, Çingdao tehnologiýa uniwersiteti we Baosteel seýrek ýer gözleg instituty ýaly uniwersitetler we gözleg institutlary bilen alty sany esasy senagat üçin innowasiýa önümlerini yzygiderli gözlemek we ösdürmek üçin hyzmatdaşlyk edýär. çig mal, önümleri optimizirlemek we kämilleşdirmek, global senagat müşderileri üçin teoretiki goldaw we tehniki görkezme bermek;Energiýany tygşytlamaga, zyňyndylary azaltmaga, sarp etmegi azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga yzygiderli kömek edip, dürli ugurlardaky müşderiler üçin önümi ýerinde ulanmak boýunça görkezme beriň.

Seýrek Eartheriň hemişelik magnit materialy

1
“Servo Motors” üçin magnitler

2
Awtoulag hereketlendirijileri üçin magnitler

3
Windel öndürijiler üçin magnitler

4
Lift motory üçin magnitler

5
Jübi telefony üçin magnitler

6
Kondisionerli gysyjy motor üçin magnitler

PVC gaýtadan işlemek sanjymy

PVX gaýtadan işlemek sanjymy (1)
PVC köpük tagtasy

PVX gaýtadan işlemek sanjymy (2)
PVC profilleri

PVX gaýtadan işlemek sanjymy (3)
PVC bezeg diwar

PVX gaýtadan işlemek sanjymy (5)
SPC / WPC pol tagtasy

PVX gaýtadan işlemek sanjymy (4)
SPC / WPC pol tagtasy

PVX gaýtadan işlemek sanjymy (6)
Ekologiki agaç

PVX gaýtadan işlemek sanjymy (7)
Ekologiki agaç

PVX gaýtadan işlemek sanjymy (8)
Ekologiki agaç

Silika Gel

Müşderi önümleri üçin ýangyn saklaýjy, izolýasiýa, ýokary çeýeligi, ýokary geçirijiligi, howa, ýagyş, keramiki silikon we adaty silikonyň dürli gatylygyny sazlap bileris.Müşderi enjamlarynyň amallaryna laýyklykda ekstrudirlenen we galypdan ýasalan silikon öndürip bileris.

Silika Gel (1)

Silika Gel (2)

Silika Gel (6)

Silika Gel (3)

Silisiýa jeli (5)

Silika Gel (4)

PBT / TPEE

Silika Gel (1)
Optiki süýüm üçin ulanylýan ikinji derejeli örtük materiallary

Iýmit derejesindäki kalsiý gidroksidi

Silika Gel (1)

Florit topy

Silika Gel (1)
Himiýa senagaty
Suwsuz gidroflor kislotasyny öndürmek üçin esasy çig mal we florokimiki maddalar üçin esasy çig mal (freon, floropolimer, ftorly nepis himiki maddalar).

Silika Gel (1)
Sement senagaty
Sement senagatynda sement klinker öndürmek üçin mineralizator

Silika Gel (1)
Aýna senagaty
Emulsirlenen aýna, aç-açan aýna we reňkli aýna öndürmek üçin çig mal aýnanyň eremeginiň temperaturasyny peseldip, ereýän bedeni gowulaşdyryp, eremegi çaltlaşdyryp biler we şeýlelik bilen ýangyç sarp ediş derejesini görüp bolar.

Silika Gel (1)
Keramika senagaty
Keramika we emeller öndürmek prosesinde akym we rahatlandyryjy serişde, syrçany taýýarlamak üçin aýrylmaz maddalardan biridir.