sahypa_banner

PBT / TPEE

Ylmy we tehnologiki innowasiýa üstünlikleri

Häzirki wagtda Jiangyin zawodynda PBT üçin 8 oýlap tapyş patenti we üýtgedilen polipropilen boş gabyklar, 38 sany peýdaly model patenti bar we PBT topar standartlaryny düzmäge gatnaşdy.
Techokary tehnologiýaly önüm şahadatnamasynyň üç önümini aldy.
2017-nji ýylda Şanhaý Jiao Tong uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda polimer materiallary üçin gözleg we ösüş merkezini döretdi.
2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Jiangsu welaýaty tarapyndan ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi.
Täze önümleriň ösüşini ýokarlandyryň we içerde we daşary ýurtlarda belli kabel kompaniýalary bilen ýakyn material gözleg we ösüş hyzmatdaşlygy mehanizmini dörediň

1