sahypa_banner

Giriş

Kompaniýanyň tertibi

Qingdao Sinowell New Material Technology Co., Ltd., dürli önümçilik pudaklarynda täze materiallary gözlemek, işläp düzmek, mahabatlandyrmak we ulanmak boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Dünýäniň dürli senagat pudaklarynda kärhana ulanyjylary üçin ýaşyl, ekologiýa taýdan arassa, arassa we täsirli senagat esasy çig mal bilen üpjün etmegi maksat edinýäris;Şol bir wagtyň özünde, elmydama kömek edýäris.global senagat kärhanasynyň müşderileri energiýany tygşytlaýarlar, sarp etmegi azaldýarlar, zyňyndylary azaldýarlar we netijeliligi ýokarlandyrýarlar.
Biziň kompaniýamyz, global senagat kärhanalarynyň müşderileriniň esasy zerurlyklaryny berk ýerine ýetirýär we alty sany esasy senagat pudagyna maýa goýumlaryny goýmak üçin baý tehnologiki we tejribe artykmaçlyklaryndan peýdalanýar.Dünýä senagat kärhanalarynyň müşderilerine has tygşytly önümleri we hyzmaty üpjün etmek üçin formulalara we tehniki ülňülere laýyklykda yzygiderli we durnukly öndürmek üçin alty sany OEM zawodyny saýlaýarys.

Korporatiw esasy baha

Dörediş, paýlaşmak, ösüş, abadançylyk.

Korporatiw missiýa

Dünýäni has arassa we durmuşy gowulaşdyryň.

Korporatiw maksat

Global senagat kärhanalary üçin arassa we täsirli ýaşyl daşky gurşawy goramak çig maly bilen üpjün ediň we dünýä obasyna uglerodyň bitaraplygyny we uglerodyň berjaý edilmegine kömek ediň.